Nye endringer i avhendingsloven fra 1/1 2022

Nye endringer i avhendingsloven for salg av bolig som trer i kraft 1. januar 2022? I 2019 vedtok Stortinget lovendringen som gjør at det ikke lenger skal være lov å selge boligen med forbeholdet «som den er». Dokumentasjon på arbeid utført av fagfolk blir derfor enda viktigere enn før. I denne artikkelen kan du lese om de viktigste lovendringene og hva du bør dokumentere av rørleggerarbeider.

Hva sier avhendingsloven nå?

Avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bolig ble innført i 1993. Den nye versjonen av loven, som trer i kraft 1. januar 2022, skal gjøre det tryggere å kjøpe brukt bolig.

Det blir også tryggere for den som skal selge bolig, da risikoen for tap blir mindre. Så sant dokumentasjonen er på stell.

Her er de viktigste endringene og det som er nytt i avhendingsloven:

  • Det er ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er».
  • Egenandelsgrensen for å dekke kostnader ved mangler på boligen settes ned til 10 000 kroner. Selger må dekke beløp over dette., tilknyttet feil som ikke var dokumentert. Tidligere var grensen på 5% av boligens verdi.
  • Det stilles strengere krav til takstmenns kompetanse og til utformingen av tilstandsrapporten.
  • Undersøkelsesplikten strammes inn. Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller i annen dokumentasjon.

Enkelt forklart innebærer dette at kjøperen får større undersøkelsesplikt, mens selgeren får større informasjonsplikt.

Med andre ord får selger et enda strengere krav til å dokumentere oppussings- og renovasjonsarbeid på egen bolig ved et salg.

Legg igjen en kommentar