Salgsprospekt

Salgsprospekt kan lastes ned her:
Prospekt

 

Reguleringsplan kart

Reguleringskartet viser hvordan reguleringsplanen er anlagt. Hvilke boligtomter som er godkjent (B), hvor fritidsboligene er plasser med tomtegrenser (F) og arrangeringen av sjøhusene (S).

Alle fritidsboligene og sjøhusene er ferdig fradelt og har egne gårds- og bruksnummer.

Klikk her for Reguleringsplan (kart)

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelsene viser hvordan utbyggingen skal foregå. Her ser du muligheter og eventuelle begrensninger på bygget. Takvinkel, mønehøyde, utnyttelsesgrad på tomten osv.

Klikk her for å laste ned:
REGULERINGSBESTEMMELSER HAUGEN (Ørneriket) Steinsøysund, Smøla kommune

Vedtekter for marina

Marinaen blir etablert som et sameie

Flytebrygga har idag 24 båtplasser slik at det er avsatt en båtplass til hver eiendom. Så snart det er praktisk mulig vil flytebrygga og marinaen (friområde i sjø) bli etablert som felleseie og regulert av eget styre.

Forslag til vedtekter for sameiet Ørneriket marina

Tidlig en morgen på Ørneriket. Solen kommer snart opp over Hitra.