Colosseo as
Har siden 1997 drevet konsulentvirksomhet for byggebransjen i Norge,  spesielt de største kjedene. I 2016 besluttet vi å engasjere oss innen utbygging av fritidseiendommer i kystområder. Vårt første prosjekt er Ørneriket på Smøla hvor vi har kjøpt et ferdig regulert område bestående av 6 sjøhus (rorbuer), 7 hyttetomter og 9 tomter for husbygging.

Colosseo as har i de siste 7 år blitt rangert som et topp, AAA-selskap av Dun & Bradstreet.

Utbyggingen startet i 2018
Utbyggingen startet med etablering av veier inn i området og bygging av flytebrygge. Deretter skal området bygges ut med fritidsboliger i form av hytter og sjøhus. Her blir enhet for enhet bygget i samråd med kunde.

Hytteområdet sett fra sjøen

Prosjektledelse
Bjørn Normann er prosjektleder og daglig leder i Colosseo as. Han er også eier av eiendommen Haugen som er hovedbruket hvor fritidseiendommene er utskilt fra.

Natur og naturlig kortreist mat
Temaet for hele utbyggingen er » Å bruke og bevare de naturgitte forutsetningene for Ørneriket og omkringliggende områder». Dette innbefatter å nyttiggjøre seg mat-resursene i nærområdene og skape et positivt samvær for eiendomsbesitterne.

Ørneriket marina
Hver enhet har sin egen båtplass i flytebryggen.  Båtplassen reguleres av egen avtale som forvaltes av felleseiet, Haugen Marina. En båtplass representerer en stemme på årsmøtet for Haugen Marina.