Her kan du skrive hva du mener

Vi bryr oss!

Det er viktig for oss hva du mener. Selv om vi prøver å legge til rette for at man skal trives på Ørneriket er det ikke sikkert vi lykkes.
Din tilbakemelding er derfor viktig!

Overskrift

Tenk gjennom hvilken overskrift du bruker. Det skal være en «teaser», noe som gjør at folk leser resten av teksten din.

Siste kommentarer

Andre leser hva du skriver!

Det er ikke sikkert at andre er som deg, men allikevel leser andre hva du mener. Kanskje er det nyttig informasjon for andre? Tenk derfor på at det du skriver kan si mye om deg selv også.

Hva du skriver

Skriv det du først tenker, gjerne mye tekst. Deretter går du tilbake og leser og tenker. Er det dette du står inne for? Om svaret er ja så les over igjen. Sjekk hver enkelt ord, er det nødvendig? Kan det strykes og du allikevel får frem budskapet? Prøv å stryke så mye som mulig uten å endre betydningen av det du mener. Korte tekster er lettere å lese, uten for mange ord.
Lykke til!